Apturi sāpes, nevis bērnību!

2023. gada nogalē Bērnu aizsardzības centrs uzsāka bērnu un jauniešu informatīvo kampaņu “Apturi sāpes, nevis bērnību”. Tās mērķis ir informēt bērnus un pusaudžus par vardarbības formām, mazināt bulingu skolas vidē, vairot droša interneta lietošanas paradumus un atgādināt par atbalsta un palīdzības nozīmību un saņemšanas iespējām, vēršoties pie Uzticības tālruņa 116111 speciālistiem.
Kampaņas ietvaros trīs pusaudži – Anna (10), Sofija (11) un Viestards (17) – ir kļuvuši par Uzticības tālruņa labas gribas vēstnešiem. Ar vēstnešu dalību izveidotas informatīvās kampaņas “Apturi sāpes, nevis bērnību” vides un sociālo tīklu reklāmas, kā arī vairākās Latvijas skolās rīkotas pašu vēstnešu vadītas nodarbības, kurās diskutēts par tādām skolēniem aktuālām tēmām kā bulings, vardarbība interneta vidē un citas vardarbības formas, droša interneta lietošanas priekšnoteikumi un palīdzības, atbalsta saņemšanas iespējas un nozīmīgums. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku vienaudžu auditoriju, Uzticības tālruņa vēstneši piedalījās arī bērnu un pusaudžu televīzijas raidījumā “Mēs ar brāli kolosāli”.
Lai stiprinātu bērniem un pusaudžiem viegli uztveramo saziņas veidu, kad par būtiskām tēmām ar viņiem diskutē vienaudži, nevis gados vecāki speciālisti un pasniedzēji, kampaņas ietvaros izveidots arī minialbums “Apturi sāpes, nevis bērnību”. Tajā iekļautas četras dziesmas – “Interneta drošība”, “Esi unikāls”, “Veltīts pāridarītājiem” un “Viens vārds”. Minialbuma kompozīciju mūzikas un aranžējuma autors, kā arī vienas no dziesmām teksta autors ir mūziķis, komponists un grupas “Relicseed” līderis Edgars Rakovskis. Savukārt dziesmu veidošanā un ierakstā piedalījušies Latvijas jaunie talanti – teksta autores Anna Grieta Freimane, Rēzija Anna Jaseviča, vokālisti Rēzija Anna Jaseviča, Sofija Kristiāna Petrovska, Marika Čakša, Šarlote Patmalniece, Adriana Tiltiņa, Estere Esīte, Emīls Eglītis, Amanda Solovjova un instrumentālisti – Olivers Tobis, Matīss Cunskis, Kaspars Pinsons, Leo Lunde, Valters Ārgalis, Jēkabs Āmanis. Albuma vokālā pedagoģe ir Sabīne Krilova – Šmite. Mini albuma dziesmām izgatavotas arī videoversijas, kas skatāmas YouTube platformā. Minialbuma mērķis ir ar mūzikas un bērnu un pusaudžu iesaistes starpniecību uzrunāt arī gados jaunus klausītājus, aicinot nepalikt vienaldzīgiem gadījumos, kad kļūstam par vardarbības lieciniekiem, un vērsties pēc atbalsta reizēs, kad esam nonākuši grūtībās, mācīties internetu izmantot droši, kā arī vairot pašvērtējumu atgādinot, ka mēs katrs esam unikāls.
Bērnu aizsardzības centrs atgādina, ka ar Bērnu un pusaudžu Uzticības tālruni 116111 iespējams sazināties bez maksas un visu diennakti, jebkurā laikā zvanot, rakstot e-konsultāciju, rakstot mājaslapas www.uzticibastalrunis.lv čatā vai sazinoties mobilajā aplikācijā “Uzticības tālrunis”.